Manufacturing


Manufacturing Customer list

Zhejiang oshiman beauty Technology Co., Ltd

Jingpeng (Changshu) Electronics Co., Ltd

China First Heavy Machinery Group Corporation

Hebei Wuxin Garden Products Co., Ltd

Yizhong Dalian Petrochemical Equipment Co., Ltd

Zhuolang Xinjiang Intelligent Machinery Co., Ltd

Xuji Group Co., Ltd

FAW-Volkswagen Automotive Co. Ltd

Xi'an Xidian switch electric Co., Ltd

< 12 >